La teva farmàcia de tota la vida

Avís Legal

1.- Titularitat
Aquest lloc és propietat i està operat per Marta Miserachs Lalande, amb domicili al c/ de Roger de Llúria, 51, 08009 Barcelona, Espanya.
NIF: 37640657-F
Correu electrònic: info@farmaciamiserachsbarcelona.com
L’ús d’aquesta web li dona la condició d'”Usuari”. Això significa que accepta els termes i condicions establerts a continuació i amb això es compromet a no usar-lo per a fins a il·legals.

2.- Edat
Quant a l’ ús del Servei, i llevat que s’ indiqui el contrari, l’ usuari declara que és major d’ edat i que disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se i usar el Servei de conformitat amb els seus termes i condicions, que compren i reconeix íntegrament.
Declara que tota la informació que proporciona per accedir al Servei, abans i durant la seva utilització, és veritable, completa i precisa.

3.- Enllaços externs
L’informem que el web del Servei pot enviar-li a altres llocs web de tercers. Tanmateix, el Servei no controla aquests llocs ni el seu contingut, estan subjectes als seus propis termes i condicions. Per tant, el Servei no és responsable sobre la qualitat, veracitat o exactitud d’ aquests webs.

4.- Propietat Intel·lectual
El disseny del web del Servei i el seu contingut, marques i logos són titularitat o estan llicenciats al titular del web, estant subjectes als drets de propietat intel·lectual reconeguts per la llei.
L’usuari accepta a no usar, copiar o distribuir cap contingut del web més enllà de l’expressament indicat aquí. Qualsevol ús comercial del contingut del web, requerirà l’autorització del titular del web.

5.- Contingut d’Usuari
L’usuari pot contribuir al Servei realitzant diferents accions, ja sigui, enviant correus electrònics, fent comentaris o enviant suggeriments (d’ara endavant “Contingut”).
Aquest Contingut es pot utilitzar de diferents maneres, per exemple mostrar-lo al lloc web, reformar-lo, traduir-lo a altres idiomes, editar-lo per aportar claredat, crear obres derivades a partir d’ell, promocionar-lo i distribuir-lo.
Per tant, el Contingut continua sent de la propietat de l’usuari, però en enviar-lo es concedeix al titular del web, una llicència d’ús mundial, no exclusiva, gratuïta, fins a la retirada del contingut, transferible i sublicenciable sobre aquest Contingut.

6.- Responsabilitat
El titular del web no serà responsable per: a) qualsevol error o omissió en el contingut del web; b) la no disponibilitat del web o; c) la transmissió de malware o virus a través del contingut del web, tot i prendre totes les mesures tecnològiques necessàries per prevenir-lo.

7.- Canvis
El titular del web es reserva el dret de fer els canvis no anunciats que consideri oportuns per al web. Això significa que el titular del web pot canviar, eliminar o afegir contingut i serveis proporcionats a través del web.
A més, aquests termes i condicions poden ser actualitzats. Les modificacions entraran en vigor des de la seva publicació.

8.- Llei i arbitratge
Aquest Servei es regeix per la legislació espanyola.
Per tal de simplificar la resolució de reclamacions per la via civil i reduir costos, no excloem la possibilitat de sotmetre’ns davant un Arbitratge d’Equitat de la Cort d’Arbitratge de les Cambres de Comerç i indústria.
En aquest sentit, i segons la normativa aplicable, el Servei informa de l’ existència d’ una plataforma europea de resolució de litigis en línia que facilita la resolució extrajudicial d’ aquests litigis per a contractes celebrats igualment en línia entre consumidors i prestadors de serveis d’ Internet. A aquesta plataforma es podrà accedir a través de la següent pàgina web: http://ec.europa.eu/odr

9.- Contacte
Per a qualsevol aclariment, incidència o reclamació, les dades de contacte són:
E-mail: info@farmaciamiserachsbarcelona.com
Adreça postal: c/ de Roger de Llúria, 51, 08009 Barcelona, Espanya.