La teva farmàcia de tota la vida

Política de privacitat

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) s’informa a l’usuari que les dades personals facilitades a través de la pàgina web estan sent tractades sota la responsabilitat de la Sra. MARTA MISERACHS LALANDE, amb NIF: 37640657-F, titular de l’oficina de farmàcia número 0521, situada al c/ Roger de Llúria, 51, 08009, Barcelona.

Finalitats del tractament:

Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició, gestionar la possible relació comercial.

Remetre a l’ usuari informació que puguin ser del seu interès a través de l’ adreça proporcionada sense que en cap cas les dades relatives a la seva salut puguin ser objecte de tractament per a finalitats comercials o publicitàries.

Millorar la seva experiència en navegar per la web.

Per a finalitats comercials o publicitàries amb el seu previ consentiment exprés.

Legitimació del tractament:

La base de legitimació del tractament de les dades és el consentiment que atorga l’ usuari i la gestió de la possible relació contractual.

Conservació de les dades:

Les dades seran conservades mentre duri la finalitat per a la qual són tractades. Seran cancel·lats en el moment en què ens retiri el consentiment, moment a partir del qual es conservaran durant el termini de 3 anys per respondre de possibles reclamacions i/o en el moment en què sol·liciti la supressió, després d’oposar-se al tractament, seran destruïts.

Cessió:
Les dades només seran cedides a tercers en els supòsits previstos per la legislació vigent.

Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’ usuari:

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un bifoca (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Drets de l’ usuari:
Pot exercir els drets d’ accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al seu tractament, davant la Sra. MARTA MISERACHS LALANDE a la direcció a dalt indicada o escrivint a email a info@farmaciamiserachsbarcelona.com

Pot presentar una reclamació davant l’ Agència espanyola de Protecció de Dades.