La teva farmàcia de tota la vida

Què és l'homeopatia?

L’homeopatia és una teràpia introduïda i desenvolupada pel metge alemany Samuel Hahnemann (1755) en el seu llibre “Organón de la medicina”.

L’homeopatia es regeix per la “Llei de la similitud” les dosis infinitesimals, i la dinamització.

La llei de la similitud consisteix a administrar aquell medicament homeopàtic que produiria els mateixos símptomes que volem curar, en una persona sana.

La delució infinitesimal resulta de sotmetre a qualsevol substància, d’ origen vegetal animal, mineral o de síntesi a processos de de dilució i dinamització.

Aquestes operacions es realitzen segons pautes determinades a les Farmacopees Homeopàtiques.

Es realitzen diversos tipus de dilucions essent les més usuals:
CH o C Que són dilucions centesimals.
DH o X Que són dilucions decimals.
K Que són dilucions Korsakovianes
LM Que són dilucions cinquanta-unimals.

Sent els grànuls les formes farmacèutiques més corrents , no són les úniques ja que podem també trobar gotes, comprimits, trituracions, supositoris, ampolles bebibles i injectables.

La majoria de remeis homeopàtics no té toxicitat.
No solen provocar reaccions adverses excepte en algun cas en el qual es pot produir l’empitjorament d’algun símptoma a l’inici del tractament, sent aquesta una reacció passatgera i indicant que el medicament és encertat.

A la nostra farmàcia, treballem amb l’homeopatia de manera integral i personalitzada.

Què és l'homeopatia?

L’homeopatia és una teràpia introduïda i desenvolupada pel metge alemany Samuel Hahnemann (1755) en el seu llibre “Organón de la medicina”.

L’homeopatia es regeix per la “Llei de la similitud” les dosis infinitesimals, i la dinamització.

La llei de la similitud consisteix a administrar aquell medicament homeopàtic que produiria els mateixos símptomes que volem curar, en una persona sana.

La delució infinitesimal resulta de sotmetre a qualsevol substància, d’ origen vegetal animal, mineral o de síntesi a processos de de dilució i dinamització.

Aquestes operacions es realitzen segons pautes determinades a les Farmacopees Homeopàtiques.

Es realitzen diversos tipus de dilucions essent les més usuals:
CH o C Que són dilucions centesimals.
DH o X Que són dilucions decimals.
K Que són dilucions Korsakovianes
LM Que són dilucions cinquanta-unimals.

Sent els grànuls les formes farmacèutiques més corrents , no són les úniques ja que podem també trobar gotes, comprimits, trituracions, supositoris, ampolles bebibles i injectables.

La majoria de remeis homeopàtics no té toxicitat.
No solen provocar reaccions adverses excepte en algun cas en el qual es pot produir l’empitjorament d’algun símptoma a l’inici del tractament, sent aquesta una reacció passatgera i indicant que el medicament és encertat.

A la nostra farmàcia, treballem amb l’homeopatia de manera integral i personalitzada.